कपडा टेप (डक्ट टेप)

  • Flexibel General Purpose  Cloth Tape Multi-color Duct Tape

    फ्लेक्सिबेल सामान्य उद्देश्य कपडा टेप बहु-रङ डक्ट टेप

    भारी शुल्क, लचिलो, कुनै अवशेष, हातले ठाडो रूपमा च्यात्न सकिन्छ।- आफैं मर्मत गर्न, औद्योगिक, व्यावसायिक प्रयोगको लागि। विभिन्न सतहहरू र सामग्रीहरूमा बलियो टाँसेको बन्धन।साना मर्मत, प्याचिङ, प्याकेजिङ्ग, बन्डलिङ आदिका लागि उपयुक्त। हामी डक्ट टेप जम्बो रोलहरू आपूर्ति गर्न सक्छौं।