कभरिङ मास्किङ फिल्म

  • Transparent Pre-Taped  Covering Masking Film Surface Protection Tape

    पारदर्शी पूर्व-टेप गरिएको कभरिङ मास्किङ फिल्म सतह संरक्षण टेप

    पूर्व टेप गरिएको

    मास्किङ फिल्म प्रोटेक्शन कभरिङ टेप, अटोमोबाइल पेन्ट, फर्निचर र बिजुली सुरक्षाको लागि व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ।पूर्व टेप गरिएको

    मास्किङ फिल्मले घरको सजावट वा पेन्टिङ गर्दा घरेलु उपकरण र फर्निचरलाई धुलो र रंगबाट जोगाउन सक्छ।यो पनि कार धुलो कभर, कार पेन्ट स्प्रे रंग सुरक्षात्मक फिल्म रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।